مسئولان خراسان شمالی برای رونق تنها فرودگاهشان چه می کنند؟

جابه جایی 6899 نفر مسافر از فرودگاه سبزوار طی 6 ماه نخست سال 99 / مسوولان خراسان شمالی برای رونق تنها فرودگاهشان چه می کنند؟

جابه جایی 6899 نفر مسافر از فرودگاه سبزوار طی 6 ماه نخست سال 99 / مسوولان خراسان شمالی برای رونق تنها فرودگاهشان چه می کنند؟ امیدبرومندی / مجله اینترنتی اسرارنامه طی 6 ماهه نخست سال 99 تعداد 6899 نفر مسافر از طریق 126 پرواز انجام شده در تنها فرودگاه نیمه غربی استان خراسان رضوی، جابه […]

Call Now Button