پتانسیل های صنعتی سبزوار معرفی نشده است

افزایش دو برابری بانک های عامل سبزوار جهت اعطای تسهیلات به صنعتگران / پتانسیل های صنعتی سبزوار معرفی نشده است

رئیس خانه صنعت و معدن سبزوار: افزایش دو برابری بانک های عامل سبزوار جهت اعطای تسهیلات به صنعتگران / پتانسیل های صنعتی سبزوار معرفی نشده است امید برومندی / مجله اینترنتی اسرارنامه رئیس خانه صنعت و معدن سبزوار از رشد دوبرابری تعداد بانک های عامل سبزوار جهت ارائه تسهیلات به صنعتگران خبر داد. حسین طلوع […]

Call Now Button