ردیفنوع کاربریقیمت فروش هر مترمربع زمین (ریال)
1شیمیاییاز 0 الی 0
2صنعتیاز 0 الی 0
3کشاورزیاز 0 الی 0
4خدماتیاز 0 الی 0
5خدماتی0
شرح تعرفه سال 1398 (ریال)
حق الثبت تاسیس و انحلال شرکتهای گردشگری - صنعتی0
حق الثبت تاسیس و انحلال شرکتهای خدماتی ، بازرگانی ، ترانزیت و حمل و نقل0
حق الثبت تاسیس و انحلال موسسات0
حق الثبت ثبت نام و انحلال بازرگانان0
پلمب دفاتر تجاری اشخاص حقیقی و حقوقی50 برگی0
200 برگی0
400 برگی0
تغییرات و تصمیمات شرکتها و موسسات اشخاص حقیقی به جزء تغییر در افزایش سرمایه0
تقاضای تعیین نام وتمدید شرکتها و موسسات0
کپی از پرونده به ازای هر برگ0
کپی از پرونده به ازای هر برگ برای بار دوم0
کپی از پرونده به ازای هر برگ برای بار دوم0
پاسخ استعلامات ثبتی اشخاص حقیقی و حقوقی0
روزنامه رسمی برای آگهی تغییرات،تصمیمات،انحلال، علاوه بر هزینه روزنامه رسمی اعلامی از طرف روزنامه0
روزنامه رسمی برای آگهی تاسیس علاوه بر هزینه روزنامه رسمی اعلامی از طرف روزنامه0
ردیفنوع مجوزقیمت پایهتعرفه بر مبنای هر متر مربع
1خدماتی0 ريال (تا سقف 0 مترمربع)تعرفه بر مبنای هر متر مربع
2صنعتی0 ريال (تا سقف 0 مترمربع)بالاتر از 0 مترمربع، متری 0 ريال محاسبه میگردد
3گردشگری0 ريال (تا سقف 0 مترمربع)بالاتر از 0 مترمربع، متری 0 ريال محاسبه میگردد
4خدماتی0 ريال (تا سقف 0 مترمربع)بالاتر از 0 مترمربع، متری 0 ريال محاسبه میگردد
5خدماتی0 ريال (تا سقف 0 مترمربع)بالاتر از 0 مترمربع، متری 0 ريال محاسبه میگردد

هزینه عمومی

هزینه انشعاب برق

هزینه انشعاب هر کیلو وات برق مبلغ 0 ریال می باشد.

هزینه انشعاب آب 0 (0) اینچ

تبصره: ضریب انشعاب قطر 0 ( 0 برابر ) و انشعاب 0 اینچ ( 0 برابر ) جدول فوق خواهد بود.

هزینه انشعاب گاز

مبلغ قابل دریافت به ازاء هر متر مکعب از صنعتگران 0 ریال بابت هر متر مکعب در ساعت می باشد .

هزینه انشعاب فاضلاب

معادل 0 ( 0 ) هزینه انشعاب آب بابت هزینه انشعاب فاضلاب و اتصال انشعاب ( اجراء + مصالح ) وصول می گردد.

هزینه ماهیانه فاضلاب

معادل هزینه آب مصرفی، (0) 0 هزینه ماهیانه فاضلاب اخذ می گردد .

هزینه اشتراک اینترنت

هزینه اشتراک اینترنت 0 kbps به صورت اشتراکی ماهانه مبلغ 0 ریال می باشد.
هزینه اشتراک اینترنت 0 kbps به صورت اختصاصی ماهانه مبلغ 0 ریال می باشد.

هزینه اشتراک تلفن

هزینه هر خط تلفن در منطقه ویژه اقتصادی مبلغ 0 ریال می باشد .
این هزینه شامل انشعاب تلفن (شرکت مخابرات) + هزینه تجهیزات ارتباطی مربوطه می باشد.
به هر واحد صنعتی با هر تعداد قطعه و متراژ؛ فقط  0 خط تلفن با این نرخ واگذار می شود و بیش از 0 خط تلفن با قیمت تمام شده واگذاری صورت میگیرد

هزینه جمع آوری زباله بر اساس متراژ واحد

تا 0 متر مربع 0 ریال به ازاء هر متر مربع
از 0 متر مربع تا 0 متر مربع نسبت به مازاد 0 ریال به ازاء هر متر مربع
نسبت به مازاد 0 متر مربع 0 ریال به ازاء هر متر مربع

هزینه نگهداری فضای سبز بر اساس متراژ واحد

تا 0 متر مربع 0 ریال به ازاء هر متر مربع
از 0 متر مربع تا 0 متر مربع نسبت به مازاد 0 ریال به ازاء هر متر مربع
نسبت به مازاد 0 متر مربع  0 ریال به ازاء هر متر مربع

دستور العمل محاسبه آب بهاء و انتقال فاضلاب

کارکرد کنتور × 0 ریال ( هزینه یک متر مکعب آب بهاء مصرفی) = آب بهاء مصرفی تعرفه ساخت و ساز
کارکرد کنتور ×  0 ریال ( هزینه یک متر مکعب آب بهاء مصرفی) = آب بهاء مصرفی تعرفه آب بر
کارکرد کنتور ×  0 ریال ( هزینه یک متر مکعب آب بهاء مصرفی) = آب بهاء مصرفی تعرفه بهره بردار
هزینه انتقال فاضلاب (واحدهایی که به شبکه فاضلاب وصل شده اند) = 0 هزینه آب بهاء

Call Now Button