محمد صادق معتمدیان
محمد صادق معتمدیان

استاندار خراسان رضوی

مهندس حمیدرضا مؤمنی

مشاور محترم رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی

علی اصغر عنابستانی
علی اصغر عنابستانی

نماینده محترم مردم شهرستان سبزوار در مجلس شورای اسلامی

مهندس سید مجتبی علوی مقدم

سرپرست معاونت استانداروفرماندار ویژه شهرستان سبزوار

بهروز محبی نجم آبادی
بهروز محبی نجم آبادی

نماینده محترم مردم شهرستان سبزوار در مجلس شورای اسلامی

Call Now Button